การบริการ [Bigard Service]
การส่งสินค้าที่ตรงเวลาคือ นโยบายหลักของเรา และเมื่อใดก็ตามที่ท่านประสบปัญหา ทางเรายินดีบริการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโดยช่างผู้ชำนาญการ


คลังสินค้า [The Warehouse]
บีการ์ด มี ระบบของการสื่อสาร ระหว่าง สโตร์ ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา เราควบคุม มารยาทและสุขอนามัยของคลังสินค้า ให้สะอาดและถูกอนามัยตามหลักสากล เรามีกฎและระเบียบของการเก็บรักษา สินค้าอย่างถูกวิธี ด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดทั้งเรื่องกลิ่นที่ต้องถูกต้องในเรื่องความสะอาดและการปนเปื้อน


ขนส่ง [The Transporter]
บีการ์ด มีทีมงานที่มีวางแผนเส้นทาง จัดส่งสินค้าตามแพลนงานอย่างแม่นยำและรอบคอบเพื่อให้จัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้า


เอกสาร [Documents support]
บีการ์ด มีเอกสารรองรับคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า เรามี Product Partner ที่คอยดูแลและบริการเอกสารให้กับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นการทดสอบสินค้า จนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการตลาดให้ลูกค้า และรับรองคุณภาพที่มาจากโรงงานที่มีความหน้าเชื่อถือระดับโลก


สอบถามเพิ่มเติมและติดตามการบริการได้จาก Product Partner ที่ดูแลท่าน หรือสอบถามในช่องทางการติดต่อที่ Customer Service ของบริษัทฯ