สินค้าแนะนำ
 • Plastodor® ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับข้อบกพร่องและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติก คือ วัตถุดิบสังเคราะห์ มีพื้นฐานจากการใช้ macromolecules ซึ่งสามารถสร้างได้โดยคุณสมบัติความดันโดยใช้ความร้อน พลาสติกสามารถใช้ได้กับ Plastodor ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
  • วัตถุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง (เช่น ท่อ PVC) โฟม กระเบื้องปูพื้นพลาสติก กระเบื้องปูกำแพง
  • งานผ้า หนังเทียม
  • รถยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์ แผงหน้าปัดรถยนต์ ประทุน อุปกรณ์ที่เชื่อมผ้าม่าน หรือพรมกับตัวรถ
  • อาหาร บรรจุภัณฑ์
 • Masquodor® คือสารที่ทำหน้าที่กลบกลิ่น โดยมาจากส่วนผสมที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ กล่าวคือ มีคุณสมบัติในการทำลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือเจือจางให้เหลือกลิ่นให้เป็นที่ยอมรับ เราขอแนะนำให้เลือก Masquodor® ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ Masquodor® มีดังต่อไปนี้ 
  •    อุตสาหกรรม อาหารเกษตร โรงฆ่าสัตว์และบริเวณใกล้เคียง ฟาร์มเลี้ยงไก่ 
  •    น้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ปุ๋ยคอกน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียจากบ้านเรือน ควันจากโรงงาน การปล่อยไฮโดรซัลเฟอร์  
  •    กลิ่นเหม็นจากกระบวนการทางอุตสหากรรม ควันจากการเผาขยะ  การบำบัดน้ำเสียของสระว่ายน้ำ ปล่องควัน  การปล่อยสารฮัลโดรซัลเฟอร์และก๊าซอื่นๆ
  •    ผลิตภัณฑ์จำพวกยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช 
  •    สี หมึก ผงซักฟอง สีน้ำ สารตัวทำละลาย (solvent)กาวน้ำ ยางเรซิน สารที่ละลายในความร้อนสูง และเรซินนานาชนิด 
  •    ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน แว๊กซ์ ยาฆ่าเชื้อ น้ำยาขัดสี  น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวรถ  
  •    สิ่งทอ สิ่งทอปูพื้น พรม ผ้าม่าน ผาคลุม น้ำมันสำหรับสิ่งทอ  
  •    ยาง ลาเท๊กซ์ พลาสติก (PVC PU Polyolefins และอื่นๆ) ส่วนผสมสารซัลเฟอร์ สารทำพลาสติก อะไครลิคโมโนเมอร์  
  •    ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาคาร ยางเรซินหลากหลายชนิด เครื่องจักรที่ปล่อยน้ำมันออกมา ส่วนผสมคอนครีต  
  •    น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์น้ำมัน – น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม  
  •    การขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล ภัตตาคาร ร้านอาหาร – โทแบคโก และอื่นๆ
 • Absorbzio® คือ สารดูดซึมกลิ่นที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีส่วนผสมของกรดเกลือสังกะสีของกรด ricinoleic (ปัจจุบันเป็นสารธรรมชาติอยู่ในรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์ในเมล็ดของพืชนานาชนิด เช่น ต้นคัสเตอร์ออย (castor oil) ผสมเข้ากับส่วนผสมน้ำหอมที่มีกลิ่นสดชื่นและทนนาน
  Absorbzio® สามารถปราบกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แอมโมเนีย เมอร์แค็พแทน (mercaptan) ซัลเฟอร์ ควัน กลิ่นคาวปลา กลิ่นหัวหอมและกระเทียม รวมไปถึงส่วนผสมทางเคมี เมื่อกลิ่นเหม็นดังกล่าวถูกดูดซึมซับไป มันก็จะไม่ส่งกลิ่นเหม็นนั้นออกมาอีกแม้ว่าสารเหล่านั้นจะแห้งก็ตามที และจะได้กลิ่นตามประสงค์จากส่วนผสมที่ใส่ลงไปแทน
  กลิ่นเหม็นที่กล่าวมา ได้แก่ ควันและผลิตภัณฑ์ที่ให้กลิ่น ยูรีนและส่วนผสมที่ดัดแปลงจากยูรีน ปัสสาวะแมว กลิ่นเหงื่อ แอมโมเนีย กลิ่นสาบของสัตว์เลี้ยง เมอร์แค็ปโต ซัลเฟอร์ (mercapto sulfur) กลิ่นอาหารประเภททอดและกลิ่นน้ำมัน ปริมาณที่แนะนำให้ใช้นั้นควรอยู่ในระหว่าง 0.5%-2.0% อย่างไรก็ตาม ควรทำการทดลองหาปริมาณการใช้ Absorbzio® เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเบสแต่ละชนิด
  Absorbzio® สกัดจากพืชธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่เป็นพิษต่อร่างกายและเป็นมิตรกับธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้โดยใช้เวลาไม่นาน