ผลิตภัณฑ์พิเศษตามคำสั่ง

     จุดประสงค์ของบริการ Made-to-order นี้มีไว้เพื่อสนองความต้องการของท่านลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง อาจจะเป็นสินค้าชนิดใหม่จากไอเดียของท่านลูกค้าเอง หรือไม่ว่าจะเป็นสินค้าแนวใหม่ที่ท่านวางใจให้ทางเราเสาะหาให้ ทางเราจะรีบดำเนินการอย่างสุดความสามารถสำหรับทุกออเดอร์ 
กรุณาติดต่อพนักงานขายของเรา หรือติดต่อมาที่สำนักงานโดยตรง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม