น้ำมันหอมระเหย ตะไคร้ต้น หรือ ตะไคร้ภูเขา น้ำมันหอมระเหย
  • น้ำมันหอมระเหย ตะไคร้ต้น หรือ ตะไคร้ภูเขา น้ำมันหอมระเหย